DRUGORZĘDNY ODPUST PARAFIALNY

 

26 sierpnia, w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej obchodziliśmy drugorzędny odpust w naszej parafii. Uroczystej Sumie Odpustowej o godzinie 18.00 przewodniczył ks. kan. Edward Truty, który wraz z ks. kan. Janem Cieślikiem obchodzili w tym roku 50-lecie święceń kapłańskich. Słowo Boże wygłosił do nas ks. Jan Cieślik. Opiece Matki Bożej powierzaliśmy wszystkich parafian oraz pielgrzymów kalwaryjskich. Odpust parafialny zakończyliśmy uroczystą procesją wokół kościoła.