jadlodajnia
Jadłodajnia dla Ubogich
im. Ks. Walentego Troski

ul. Kilińskiego 1a
32-050 Skawina

nr tel.: (12) 276-84-56

nr konta: 
BS Skawina 
94 86000002 0000 0000 2671 0003

 

  Partnerem Jadłodajni dla Ubogich im. Ks. Walentego Troski
jest Urząd Miasta i Gminy Skawina.