Katolicka Poradnia Rodzinna

Siedziba

ul. Ks. W. Troski 17 (wejście do kancelarii)

Godziny pracy

Poradnia czynna we wtorki, w godzinach 1730 - 1930

obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminu pod numerem: +48 798 248 700

Informacje dla narzeczonych

  1. Szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego przygotowania narzeczonych do ślubu można znaleźć na stronie: http://wdr.diecezjakrakow.pl/narzeczenstwo/przygotowanie-do-slubu

  2. Można korzystać z wizyty w poradni w całej Archidiecezji, adresy i godziny pracy można znaleźć pod adresem: http://wdr.diecezjakrakow.pl/wazne-sprawy/poradnie

  3. Wizyty w poradni są bezpłatne.

  4. Zgodnie z wytycznymi Archidiecezji Krakowskiej, narzeczonych obowiązują trzy wizyty w poradni.

  5. Wizyty w Poradni powinny odbyć się po wysłuchaniu wykładu z drugiego tygodnia kursu albo po kursie weekendowym.

  6. Spotkania nie mogą się odbyć tego samego dnia.

  7. Na spotkania w ramach przygotowania do małżeństwa należy umawiać się zawsze we dwoje.
  8. Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej oraz Warsztaty NPR zastępują dwie wizyty narzeczonych w poradni.

  9. Spotkania dla narzeczonych obejmują takie tematy, jak: relacje wynikające z treści ślubowania (miłość, wierność, uczciwość małżeńska – definicja i rozumienie pojęć), Metody Rozpoznawania Płodności, odpowiedzialne rodzicielstwo.

  10. Przy naszej parafii można wziąć również udział w katechezach dla narzeczonych, szczegółowe informacje poniżej.

Katechezy dla narzeczonych

Katechezy odbywają się w  pierwszą i drugą niedzielę miesiąca:

MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ

w budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Ks. Troski 17 a, sala nr 6

Spotkanie rozpoczyna się zawsze o godz. 1500.

Po zakończeniu kursu przedmałżeńskiego zapraszamy narzeczonych na Mszę św.
do naszego kościoła (św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie), na godzinę 1830.

 Tematyka katechez

  1. Małżeństwo jako sakrament
  2. Etyka małżeńska
  3. Odpowiedzialne rodzicielstwo
  4. Planowanie rodziny
  5. Psychologia małżeństwa
  6. Zbawcze działanie Chrystusa w sakramencie pokuty
  7. Uczestnictwo w Eucharystii
  8. Apostolstwo rodziny w Kościele