chorzy

Sakrament namaszczenia i odwiedziny chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK 1499).

 

 

Księża udają się do chorych z Komunią świętą (istnieje wtedy możliwość spowiedzi i przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych):  

* W pierwszą sobotę miesięca od godz. 9:00

* W nagłym wypadku o każdej porze dnia i nocy.

* Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą są dodatkowe odwiedziny chorych.

 

Zgłoszenie chorych do odwiedzin w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Przed przybyciem kapłana przygotować należy:
- stół nakryty czystym obrusem;
- krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu;
- odrobinę waty (jeśli ma być udzielone sakrament namaszczenia).

Wszyscy domownicy biorą udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentów świętych.