Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213).

 

 

Sakrament chrztu świętego jest udzialny: 

* w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca na Mszy świętej o godz. 18:00

* w czwartą niedzielę miesięca na Mszy świętej o godz. 12:30

 

Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w Bibliotece parafialnej (plebania) o godz. 18:30 (po wieczornej Mszy św.) w piątek przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca. 

 

Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią;
- zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.