eucharystia

Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem
z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).

 

 

 

Porządek Mszy świętych w naszej parafii: 

 

Niedziela:

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30

Dni powszednie:

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 18.00


w okresie wakacyjnym Msze Święte w dni powszednie tylko o godz. 6:30, 8:00 i 18:00